Pravica delavca do zagovora v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Pravnik, Ljubljana 2017, let. 72 (134), št. 7-8

Zagovor delavca v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi je odraz postopkovnih omejitev za delodajalca, ki želi delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Namen zagovora je, da delavec predstavi svoja stališča, svoj pogled na očitke. Delavcu omogoča, da je slišan, delodajalcu pa posledično omogoča sprejem ustrezne odločitve o prenehanju delovnega razmerja ali o sprejemu drugih delovnopravnih sankcij.

Zagovor delavca v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi je odraz postopkovnih omejitev za delodajalca, ki želi delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Namen zagovora je, da delavec predstavi svoja stališča, svoj pogled na očitke. Delavcu omogoča, da je slišan, delodajalcu pa posledično omogoča sprejem ustrezne odločitve o prenehanju delovnega razmerja ali o sprejemu drugih delovnopravnih sankcij. Ker je zagovor smiseln zgolj v primeru, da razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi nastane na strani delavca, bodisi zaradi kršitev obveznosti iz delovnega razmerja bodisi zaradi nedoseganja ustreznih rezultatov dela, je obvezen le v nekaterih primerih, in sicer v primerih izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter v primerih redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga in razloga nesposobnosti, po mojem mnenju pa tudi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. Da se bo delavec lahko zagovarjal, ga mora delodajalec pravočasno in na ustrezen način dejansko seznaniti s kršitvami oziroma z nedovolj dobro opravljenim delom, ni pa dolžan izvajati posebnega dokaznega postopka, saj ne gre za sodni postopek. Vse navedene postopkovne zahteve glede izvedbe zagovora morajo biti spoštovane, saj vplivajo na zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Delovno sodišče, ki sodi v sporu o zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je strogo pri preverjanju, ali je bil zagovor delavcu omogočen in izveden po pravilnem postopku, in ozko razlaga možnost delodajalca, da v določenih primerih delavcu zagovora izjemoma ne omogoči. Ker ima kršitev zakonskih določb o zagovoru lahko za posledico nezakonitost kasneje podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je pravilna izvedba tega postopka vsekakor tudi v interesu delodajalca, čeprav je prvenstveno namenjena varstvu delavca, kot šibkejše stranke delovnega razmerja.

Ključne besede: postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zagovor delavca, pisna obdolžitev, vabilo na zagovor, zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, neizvedba zagovoraSpletno naročilo edicije: Številka 7-8/2017

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo