O nastanku in vlogi Shermanovega zakona

Pravnik, Ljubljana 2017, let. 72 (134), št. 11-12

V prispevku avtor prikaže razvoj ameriškega konkurenčnega prava in politike. Predvsem skozi prizmo nastanka in interpretativnega razvoja Shermanovega zakona poskuša pokazati na izhodiščne zgodovinske cilje, ki jih je zasledovala prva moderna kodifikacija konkurenčnega prava.

V prispevku avtor prikaže razvoj ameriškega konkurenčnega prava in politike. Predvsem skozi prizmo nastanka in interpretativnega razvoja Shermanovega zakona poskuša pokazati na izhodiščne zgodovinske cilje, ki jih je zasledovala prva moderna kodifikacija konkurenčnega prava. Po avtorjevem mnenju gre za cilja razpršitve velikih koncentracij ekonomske moči in preprečitev vpliva kapitala na demokratične procese v družbi. Opozarja, da je treba tudi današnji regulatorni pravni okvir napolnjevati prav z izvornimi idejami snovalcev ameriškega antitrusta, ki so po svoji naravi nedvomno bliže ustavnopravni materiji kot ekonomiji in so zato lahko tudi še danes pomemben temelj pri varovanju demokratičnih idealov.

Ključne besede: konkurenčno pravo, antitrust, Shermanov zakon, ekonomska učinkovitost, zgodovina konkurenčne politike, koncentracije ekonomske moči, demokratična »učinkovitost«.


Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2017

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo