Financiranje finančne reorganizacije

Pravnik, Ljubljana 2017, let. 72 (134), št. 9-10

Članek je namenjen predstavitvi potencialnih virov financiranja dolžnika v finančni reorganizaciji, njihovi kategorizaciji in predstavitvi osnovnih dilem pri posameznih potencialnih virih financiranja. Glede na pomanjkanje take pravne literature v slovenskem jeziku je temeljni namen članka prispevati osnovno pravno literaturo na tem področju, ki bi bila lahko temelj za prepotrebne nadaljnje znanstvene in strokovne razprave.

Članek je namenjen predstavitvi potencialnih virov financiranja dolžnika v finančni reorganizaciji, njihovi kategorizaciji in predstavitvi osnovnih dilem pri posameznih potencialnih virih financiranja. Glede na pomanjkanje take pravne literature v slovenskem jeziku je temeljni namen članka prispevati osnovno pravno literaturo na tem področju, ki bi bila lahko temelj za prepotrebne nadaljnje znanstvene in strokovne razprave.

Poseben poudarek je namenjen transformaciji dolžniškega kapitala v lastniškega in vprašanju superprednosti pri dolžniških virih financiranja. Zadnji del prispevka je namenjen umestitvi refinanciranja z odkupom terjatev v shemo virov financiranja dolžnika v finančni reorganizaciji, s poudarkom na osnovnih spoznanjih teorije iger. V prispevku zagovarjam tezo, da bi bila lahko posebna, privilegirana ureditev dolžniškega financiranja v postopkih finančne reorganizacije bolj liberalno urejena, saj je nadzor upravitelja, upniškega odbora in sodišča po mnenju avtorja dovolj veliko jamstvo za preprečevanja zlorab tega instituta.

Ključne besede: prisilna poravnava, dolžnik, viri financiranja, insolvenčno pravo, dolžniško financiranje, lastniško financiranjeSpletno naročilo edicije: Številka 9-10/2017

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo