Evropsko sodišče za človekove pravice in dokazi iz nekazenskih postopkov

Pravnik, Ljubljana 2017, let. 72 (134), št. 7-8

Poleg kazenskih se javnopravna odgovornost uveljavlja tudi v kvazikazenskih postopkih. Tudi v teh postopkih imajo pristojni organi pooblastila, podobna tistim iz kazenskega postopka.

Poleg kazenskih se javnopravna odgovornost uveljavlja tudi v kvazikazenskih postopkih. Tudi v teh postopkih imajo pristojni organi pooblastila, podobna tistim iz kazenskega postopka. V zvezi s tem se odpre vprašanje uvažanja dokazov iz teh postopkov za dokazovanje kazenske odgovornosti obdolženca v kazenskem postopku. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (EKČP) in Evropsko sodišče za človekove pravice tega vprašanja ne obravnavata neposredno. Članek pa skozi obravnavanje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice o dometu pravic iz EKČP, o ekskluziji nedovoljenih dokazov ter posebej o ekskluziji dokazov, pridobljenih s kršitvijo pravic v kvazikazenskih postopkih, potrdi hipotezo, da je izločitev nedovoljenih dokazov, pridobljenih v kvazikazenskih postopkih, iz obremenilnega gradiva zoper obdolženca v kazenskem postopku, pred Evropskim sodiščem za človekove pravice možna, vendar omejeno.

Ključne besede: človekove pravice, dokazi, izločitev dokazov, kvazikazenski postopek, pošten postopek, kazenska obtožbaSpletno naročilo edicije: Številka 7-8/2017

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo