Državljanstvo Evropske unije – učna ura skrivalnic, identitete in demokracije

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 1-2, str. 77−98.

Prispevek pregledno obravnava pogosto še vedno napačno razumljen institut državljanstva Evropske unije. Avtor najprej prikaže njegov zgodovinski razvoj in današnjo pozitivnopravno ureditev v Pogodbi o delovanju Evropske unije ter delno v obširni evropski sekundarni zakonodaji. Državljanstvo Unije pa je, podobno kot številni drugi skupnostni instituti, svoj pravi smisel našlo šele prek odločb Sodišča Evropske unije, ki ga razvija kot (bodoči) temeljni status državljanov držav članic.
Prispevek pregledno obravnava pogosto še vedno napačno razumljen institut državljanstva Evropske unije. Avtor najprej prikaže njegov zgodovinski razvoj in današnjo pozitivnopravno ureditev v Pogodbi o delovanju Evropske unije ter delno v obširni evropski sekundarni zakonodaji. Državljanstvo Unije pa je, podobno kot številni drugi skupnostni instituti, svoj pravi smisel našlo šele prek odločb Sodišča Evropske unije, ki ga razvija kot (bodoči) temeljni status državljanov držav članic. Predstavljene so tudi najbolj revolucionarne sodbe Sodišča. Glede na kompleksnost učinkov uvedbe tega instituta pa je jasno, da ima ureditev v praksi precej pomanjkljivost in vodi celo do nekaterih paradoksov, ki so na kratko opisani. Kakšne pa so daljnosežne posledice uvedbe evropskega državljanstva za prihodnost Unije, njeno demokratično delovanje in identiteto prebivalcev – nosilcev tega statusa, so vprašanja, ki jih avtor osvetli v nadaljevanju. Zdi se, da državljanstvo Unije na simbolni in tudi na dejanski ravni presega klasično koncepcijo državljanstva in jasno napoveduje nastanek evropskega večkratnega demosa.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo