Družine istospolnih partnerjev – emocionalna (re)konstrukcija (ne)lagodja

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 3-4, str. 195−213.

Članek obravnava vprašanje izenačevanja pravnega statusa zakonskih zvez istospolnih partnerjev in njihovih morebitnih družin, spodbujeno z aktualnim sprejemanjem nove družinske zakonodaje. Pisec zavrača poglede, ki vodijo v kršitve temeljnih človekovih pravic istospolno usmerjenih, in opozarja na pomembno vlogo prava kot (so)kreatorja občutljive javne logike.
Članek obravnava vprašanje izenačevanja pravnega statusa zakonskih zvez istospolnih partnerjev in njihovih morebitnih družin, spodbujeno z aktualnim sprejemanjem nove družinske zakonodaje. Obravnavani so zlasti psihološki in sociološki vidiki družbenega izključevanja homoseksualcev, med drugim fenomena moralne panike in stigmatiziranja, avtor pa se posveti tudi emocionalni konstrukciji odnosa do istospolno usmerjenih v kontekstu domnevnega nasprotovanja njihovih razmerij idealu romantične ljubezni ter na drugi strani podvrženosti kognitivnim vsebinam gnusa, predvsem v luči homoseksualne spolnosti. Pisec zavrača poglede, ki vodijo v kršitve temeljnih človekovih pravic istospolno usmerjenih, in opozarja na pomembno vlogo prava kot (so)kreatorja občutljive javne logike.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo